top of page

Açık Erişim Politikası

Uluslararası Değer Çalışmaları Dergisi/  International Journal of Value Studies, çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilen Açık Erişim hakemli bir dergidir. Kullanıcılar kaynağı tam olarak kabul etmeleri koşuluyla, Budapest Open Access Initiative'nin “Open Access” tanımına uygun olarak, kullanıcılar ticari olmayan amaçlarla makalelerin tam metinlerini “okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma veya bağlantı olarak paylaşma” hakkına sahiptir.

Açık Erişim Politikası: Metin
bottom of page