top of page

ISSN: 2822-2598

Kapak 

Jenerik

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1- Süleyman Hayri BOLAY

Teknoloji Değer Yaratır Mı?/ Does Technology Create Value?

Sayfa Sayısı: 2-23

2- Elif İSTANBULLU ALİSBAH

Kozmopolitanizm ve Bir Değer Olarak İnsan / Cosmopolitanism and Human As a Value

Sayfa Sayısı: 25-37

3- Miray IŞIK

Bir Estetik Değer Olarak Güzel Kavramı / The Concept Of Beauty as an Aesthetic Value

Sayfa Sayısı: 39-61

4- Büşra SUNMEZ

Sosyal Değerler / Social Values

Sayfa Sayısı: 63-85

5- Vedat METİN

Türk Felsefesinin Değeri Üzerine Bir Deneme / An Essay on the Value of Turkish Philosophy

Sayfa Sayısı: 86-100

2.jpg
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Güz/Autumn 2021: Metin
bottom of page