top of page

Amacımız

Uluslararası Değer Çalışmaları Dergisi/  International Journal of Value Studies, dergimizin misyonu gereği "değer" üzerine farklı disiplinlerde yapılmış çalışmaları bir araya getirerek,  değerin insanlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak ve gözler önüne serecektir. Bu bağlamda dergimiz "değere" yönelik yapılmış çalışmalara ev sahipliği yapacaktır.
UDEÇAD / IJVS

Amacımız: Metin
bottom of page