top of page

Araştırma Etiği

Uluslararası Değer Çalışmaları Dergisi/  International Journal of Value Studies, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetmekte ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimsemektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğundan yazarları sorumludur.

- Araştırmanın tasarımında, tasarımın gözden geçirilmesinde ve araştırmanın yürütülmesinde bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemler ve öngörülen olası kullanımlar; Araştırmaya katılımın gereklilikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidirler.

- Araştırma katılımcıları tarafından sağlanan bilgilerin gizliliği ve cevaplayıcıların gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma, katılımcıların özerkliğini ve itibarını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Araştırma katılımcıları araştırmaya gönüllü olarak katılmalı ve herhangi bir zorlama altında olmamalıdır.

- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske atmayacak şekilde planlanmalıdır.

- Araştırma bağımsızlığı konusunda net olunmalı; Bir çıkar çatışması varsa, belirtilmelidir.

- Deneysel çalışmalarda araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocuklar ve vesayet altındakiler veya doğrulanmış akıl hastalığı olanlar için yasal vasinin onayı alınmalıdır.

- Çalışma herhangi bir kurum veya kuruluşta yapılacaksa bu kurum veya kuruluştan çalışmanın yapılacağına dair onay alınmalıdır.

- İnsan unsuru olan çalışmalarda, katılımcılardan "bilgilendirilmiş onay" alındığı ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı "yöntem" bölümünde belirtilmelidir.

Araştırma Etiği: Metin
bottom of page