top of page

Hakem Değerlendirme Politikası

Uluslararası Değer Çalışmaları Dergisi/  International Journal of Value Studies, derginin kapsadığı alanlarda oldukça tarafsız incelemeler yapabilen nitelikli ve uzman bir gruba sahiptir. Dergimiz, akademik kalite için Hakem Değerlendirmesi politikasını gerekli görmektedir. Bu nedenle hem yayın kurulu hem de hakem kurulları bu kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için titizlikle belirlenmiştir. Yazarlar tarafından dergimize gönderilen makalelerin alanında uzman editörler ve hakemler tarafından incelenmesini ve çalışmaların ilgili alanda yetkin editör ve hakemler tarafından değerlendirilmeye alınmasını öncelikli politika olarak benimsemiştir.

Hakem Değerlendirme Politikası: Metin
bottom of page