top of page

YAYIN ETİĞİ

Uluslararası Değer Çalışmaları Dergisi/  International Journal of Value Studies, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlı kalır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical tarafından yayınlanır. Editörler (WAME). Yayınlanmış etik yayıncılık ilkelerini benimser; Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri başlığı altında ifade edilen ilkeler için:  https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler özgün, yayınlanmamış olmalı ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her makale bir editör ve en az iki hakem tarafından çift kör olarak değerlendirilecektir. İntihal, çoğaltma, sahte yazarlık / reddedilen yazarlık, araştırma / veri uydurma, makale dilimleme, yayınları dilimleme, telif hakkı ihlali ve çıkar çatışmasını gizleme etik olmayan davranış olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uymayan tüm makaleler yayından kaldırılır. Bu kural, yayınlandıktan sonra tespit edilen, olası yasa dışı uygunsuzluklar içeren makaleleri için de geçerlidir.

Yayın Etiği: Metin
bottom of page