top of page

İnceleme Süreci

Gönderilen makaleler, yayın etiğimiz gereği titiz bir ön değerlendirme ve intihal kontrolünden geçirildikten sonra kör hakem değerlendirmesinden geçerek yayımlanmak üzere seçilmektedir.

Yüksek bilimsel ve akademik kalite standartlarını teşvik etmek için, kalifiye uzmanlardan oluşan geniş bir gruptan seçilen hakemlerimiz, her bir makaleyi derginin değerlendirme kriterlerine göre nesnel ve tarafsız bir şekilde değerlendirecek ve yayın için kabul veya reddini önerecektir. .


Gönderilen ve sonunda yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler, Makale Gönderme Yönergelerimize uygun olmalıdır (YAZARLAR İÇİN bkz.).


4 veya 5 hafta sürebilen değerlendirme süreci, editörün gönderileri isimsiz olarak 2 isimsiz hakeme iletmesiyle başlar. Değerlendirme sonuçları, hakemlerden gelen öneriler ve gözlemlerle birlikte editör tarafından yazarlara gönderilecektir.


 Değerlendirme kriterlerinde, tematik bağlantıyı ve derginin kapsamıyla olan ilişkisini, yenilikçi katkısını ve özgünlüğünü, başlık ve özetin uygunluğunu, yöntemin uygunluğunu, argümanını, terminolojiyi ve yorumunu, teorik ve eleştirel referanslarını,  kaynakçanın doğruluğunu, dili  ve  dilbilimine  uygunluğu dikkate alınacaktır. Yazının kabul veya reddine ilişkin nihai karar yayın kuruluna aittir.

İnceleme Süreci: Metin
bottom of page