top of page

BİLİM VE DANIŞMA KURULU / SCIENCE AND ADVISORY BOARD

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Jan SPRENGER (University of Turin)
Prof. Dr. Nurşen Özkul FINDIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma ELYILDIRIM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Aysel Günindi ERSÖZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Ekrem Ziya Duman (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Zübeyir OVACIK (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Dinçer APAYDIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Esra Zıvralı Yarar (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Mustafa YILDIRIM (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Oya Esra Bektaş (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Yasin PARLAR (İnönü Üniversitesi)
Dr. Canan GÜRSEL (Gazi Üniversitesi)
Dr. Fikret YILMAZ (Bozok Üniversitesi)
Dr. Göksel Yıkmış (Bingöl Üniversitesi)
Dr. Lada AKSÜT (Çankaya Üniversitesi)
Dr. Ökkeş NARİNÇ (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Tuğba GÜNÖR (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Bilim ve Danışma Kurulu: Metin
bottom of page