top of page

ISSN: 2822-2598

Kapak 

Jenerik

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1- Aysel Günindi Ersöz..…….………...………………..………...….2-26
Aile, Değerler ve Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler

2- Selma Elyıldırım ……….............................…………..……………27-36
Değer Çatışmaları ve Değer Aktarımında Kullanılan Dil

3- Özge ÇELİK……………………………………………………….37-68
Kierkegaard’da Varoluşun Yolculuğu; Ölüm, Umut ve Değer Kavramları

4- Ahmet USLU………….….……………………………………..…69-87
Karl Jaspers ve Onun İflah Olmayan İnsanı

Sayfa Sayısı: 63-85

5- Kazım Sarıkavak…………………………………..…………….....88-96
Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer

3.png
Cilt/Volume:1 Sayı/Issue:1 Güz/Autumn 2021 copy: Metin
bottom of page