top of page

Yönetim ve Kurullar

SAHİBİ / OWNER
Prof. Dr. Nurten GÖKALP 

Uluslararası Değer Çalışmaları Dergisi/  International Journal of Value Studies


YÖNETİM MERKEZİ / MANAGEMENT CENTER 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gazi Mahallesi Yerleşkesi
Emniyet Mahallesi Abant 1. Cad. Nu: 10, E Blok 9.Kat, No: 912-913
Yenimahalle / ANKARA
Email: degercalismalaridergisi@gmail.com


Genel Ağ / Web:

https://degercalismalari.com

Eyup Can Ünal


Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Owner and Editorial Director
Prof. Dr. Nurten GÖKALP
E-posta: nurten.gokalp@hbv.edu.tr


Editör / Editor

Doç. Dr. Recep Batu GÜNÖR
E-posta: b.gunor@hbv.edu.tr


Editör Yardımcısı / Assistant of Editor

Dr. Cansu AKOĞLAN
E-posta: cansu.akoglan@hbv.edu.tr


İngilizce Editörü / Editor for English

Dr. Cansu AKOĞLAN


Sayfa Düzeni Yayın Yönetmeni / Layout Editor
Dr. Ökkeş NARİNÇ


YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD


Prof. Dr. Ali UTKU (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe CANATAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Müslüm Akdemir (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurten GÖKALP (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Bahadır KILCAN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep Batu GÜNÖR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Cansu AKOĞLAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)


BİLİM VE DANIŞMA KURULU / SCIENCE AND ADVISORY BOARD


Prof. Dr. Andrew Jason COHEN (Georgia State University)
Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayten ER (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Beyhan ZABUN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Cevdet KILIÇ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan AYIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Jan SPRENGER (University of Turin)
Prof. Dr. Nurşen Özkul FINDIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma ELYILDIRIM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Aysel Günindi ERSÖZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Ekrem Ziya Duman (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Zübeyir OVACIK (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Dinçer APAYDIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Esra Zıvralı Yarar (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Mustafa YILDIRIM (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Oya Esra Bektaş (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üye. Yasin PARLAR (İnönü Üniversitesi)
Dr. Canan GÜRSEL (Gazi Üniversitesi)
Dr. Fikret YILMAZ (Bozok Üniversitesi)
Dr. Göksel Yıkmış (Bingöl Üniversitesi)
Dr. Lada AKSÜT (Çankaya Üniversitesi)
Dr. Ökkeş NARİNÇ (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)
Dr. Tuğba GÜNÖR (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Yönetim ve Kurullar: Metin
bottom of page